SKREĆEMO POZORNOST

Cijene su informativnog karaktera, za točnu cijenu potrebno je napraviti pregled mjesta koje ćemo čistiti.

Sukladno čl.90 zakona o porezu na dodanu vrijednost usluga je oslobođena PDV-a.

 

Ukoliko ste uplatili za nekoliko čišćenja unaprijed,te naknadno odlučili raskinuti čišćenja i zatražiti povrat sredstava,obavještavamo vas kako zadržavamo pravo umanjenja preostalog iznosa  povrata sredstava za 50%!